Ben jij een zittenblijver op het werk?

Ben jij een zittenblijver op het werk?

Deze week is de Leuvense Nextstep-coach Ann Rens gastblogger voor het NextStep blog. Coach Ann koos het fenomeen van de ‘zittenblijver’. Benieuwd wat ze daarmee bedoelt? Je ontdekt het in deze blog. Veel leesplezier!

Wat is een zittenblijver?

Zeker in deze periode van het jaar linken we het woord ‘zittenblijver’ snel aan studenten die er niet in slagen om naar een volgende klas over te gaan. Maar de term ‘zittenblijver’ gebruik ik voor een heel andere groep: mensen die niet in de juiste job of organisatie zitten, en toch niet in beweging komen.

Ontevreden zijn in je job, je onterecht behandeld voelen door je baas, geen overeenstemming vinden met je collega’s, niet passen in de organisatie,… en toch de keuze maken om niet van werk te veranderen. Dat is de groep die ik ‘zittenblijvers’ noem en die ik als HR in verschillende organisaties zag.

Natuurlijk zijn er heel wat goeie redenen waarom mensen ondanks een ontevredenheid toch niet van werk veranderen. Zo bijvoorbeeld omwille van het financiële aspect, van hun statuut, van hun leeftijd,… Allemaal één voor één goeie redenen om te blijven waar je nu zit. Of niet? Het hangt er natuurlijk van af welke prijs je hiervoor betaalt.

Je motivatie en je enthousiasme over je job ben je helemaal kwijt en je psychische klachten door de situatie op het werk nemen toe. Al gehoord dat je partner, vrienden, familie of goeie collega’s je de opmerking maken dat je niet meer jezelf bent, dat ze je niet meer herkennen? Dat zou alvast een sterk signaal moeten zijn dat het niet goed met je gaat.

Ik had recent een coachee die het verwacht resultaat van de loopbaancoaching formuleerde als: ‘ik wil terug mezelf zijn’. Ik kan het niet mooier verwoorden: wanneer je merkt dat je jezelf niet meer bent, ook in je privéleven omwille van je situatie op het werk, dan is het echt vijf voor twaalf om actie te ondernemen.

Opnieuw jezelf worden

Actie ondernemen om terug jezelf te worden, dat houdt in loopbaanbegeleiding zoeken. En de eerste stap in de loopbaanbegeleiding zal zijn om uit te zoeken of we in het vervolg van de loopbaancoaching de focus leggen op een andere job te zoeken of we je anders leren kijken naar de bestaande situatie.

Want nog eens inpikkend op de derde alinea, het is perfect mogelijk dat omwille van bepaalde redenen je de keuze maakt te blijven zitten, maar laat dit dan een bewuste keuze zijn die je zelf in handen neemt en niet ondergaat.

Ook al zijn de omstandigheden moeilijk, je kan ook zelf actie ondernemen om je eigen draagkracht te verstevigen. Onderzoek bevestigt dat een van de belangrijkste dingen die het verschil maken tussen gelukkig zijn of niet, de eigen ingesteldheid is: veerkracht, optimisme, zelf de touwtjes in handen nemen. Zaken waar we samen in de loopbaancoaching mee aan de slag gaan.

Ben of ken jij een zittenblijver op het werk? Niet aarzelen en neem snel contact om terug jezelf te worden!