Radical Collaboration® – Creëer een groene zone!

Radical Collaboration® – Creëer een groene zone!

Intern goed samenwerken is geen evidentie. Soms worden zaken niet uitgesproken die nodig eens gezegd moeten worden, soms stapelen zich kleine irritaties op tot grote om dan iedereen te verrassen met een flinke ontploffing en soms sparen medewerkers kritiek op tot bij de koffiemachine. Anderen ventileren dan weer luidruchtig en zonder om te zien hun verwachtingen en eisen. Herkenbaar? Dat klinkt alsof je in een zogenaamde ‘rode zone’ of ‘roze zone’ organisatie werkt. Gelukkig kan het ook anders! Jim Tamm werkte 5 strategieën uit om de interne samenwerking in je organisatie te boosten. Niet enkel aangenamer voor jou, maar ook voor het bedrijfsresultaat!

Over Rode, Roze en Groene Zones.

In de visie van Radical Collaboration® zijn Groene Zones plekken waar er er veel vertrouwen, dialoog, openheid, wederzijdse steun, samenwerking en een gedeelde visie heerst. Mensen zijn meer open en eerlijk, waardoor het gemakkelijker wordt om problemen aan te pakken. Men is immers bereid om openlijk moeilijke kwesties aan te kaarten. De creativiteit verhoogt doordat mensen meer risico’s durven te nemen. Als er iets fout gaat, ligt de focus veeleer op “leren uit” dan op “beschuldigen”.

Groene zone omgevingen helpen mensen om zich belangrijk, competent en gerespecteerd te voelen. Research toont aan dat Groene Zone organisaties op lange termijn veel beter presteren dan Rode Zone organisaties.

source: radicalcollaboration.com

Groene zone organisaties zijn succesvoller

Leiders van topbedrijven erkennen dat doeltreffend samenwerken niet alleen noodzakelijk is om succesvol te zijn, maar essentieel geworden is om te kunnen overleven. Organisaties kunnen immers niet competitief zijn als werknemers niet eerst intern kunnen samenwerken.

source: radicalcollaboration.com

Doeltreffend samenwerken is de snelste, gemakkelijkste en meest kostenefficiënte manier om als organisatie meer effectief en succesvol te zijn.

Bekijk de TEDx talk van Jim Tamm, grondlegger van de Radical Collaboration® methode, over Rode en Groene Zones en het overwinnen van defensief gedrag.

Hoe van je organisatie een Groene zone maken?

In de methode van Radical Collaboration® worden 5 strategieën aangereikt die helpen Groene Zone gedrag te stimuleren in je organisatie:

Makkelijker gezegd dan gedaan, denk je? Je hoeft dit natuurlijk niet zelf uit te vinden! NextStep coach Filip Bauwens volgde de officiële Radical Collaboration® Trainer Course. Je kan bij NextStep voortaan de driedaagse opleiding volgen, waarin alle strategieën haarfijn worden uitgelegd, toegepast en ingeoefend. Zo heb je na drie dagen alle tools in handen om meer openheid, betrokkenheid, engagement, creativiteit en enthousiasme te creëren in jouw organisatie.

Op deze pagina vind je alvast meer info over de eerstvolgende opleidingsmomenten. Schrijf je vandaag nog in een maak je organisatie succesvoller én je medewerkers gelukkiger!