​Overname Coachen in de Natuur van Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid

​Overname Coachen in de Natuur van Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid

Perscommunicatie van Agentschap Natuur en Bos dd 29-11-2021

​In 2018 richtte Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid een eigen door de VDAB erkend loopbaancentrum op, Coachen in de natuur. Samen met Inverde, het opleidingscentrum van Natuur en Bos, ontwikkelde het tevens een opleidingstraject om professionele loopbaanbegeleiders op te leiden tot gecertificeerde natuurcoaches. Op 1 december laat Natuur en Bos het loopbaancentrum over aan NextStep coaching dat het concept coachen in de natuur verder zal ontwikkelen en doen groeien.  NextStep coaching wordt ook de nieuwe thuis van meerdere coaches.

NATUUR ALS PARTNER IN HET PROFESSIONELE LEVEN

Wandelen in de natuur is gezond, inspirerend en rustgevend, maar kan ook een essentieel verschil maken in de loopbaan van een werknemer of zelfstandige. Met die verrassende boodschap kwam Natuur en Bos in de lente van 2018. Omdat de natuur ook een uitstekende partner is in het professionele leven, kon je de voorbije 3 jaar ook loopbaanbegeleiding volgen in de domeinen van Natuur en Bos die een uitstekende partner bleken in het professionele leven.

In meer dan 20 natuurgebieden in meer dan 30 gemeentes in Vlaanderen volgden maar liefst 294 Vlamingen loopbaanbegeleiding in de natuur. Met de natuur als inspiratiebron en onder de deskundige begeleiding van 22 natuurcoaches vonden de klanten een antwoord op loopbaanvragen. Natuurcoaches zijn professionele loopbaanbegeleiders én gecertificeerde natuurcoaches. Ze volgden bij Inverde, het opleidingscentrum van Natuur en Bos of gelijkwaardige opleidingsinstituten in Vlaanderen of in Nederland,  de opleiding tot natuurcoach. Zij werden opgeleid om de natuur in te zetten in hun praktijk. In totaal werden 332 loopbaancheques afgesloten.


NEXTSTEP COACHING, PARTNER IN LOOPBAANGELUK  

Om de verdere groei en professionalisering van het concept Coachen in de Natuur mogelijk te maken, besliste Natuur en Bos om het loopbaancentrum per 1 december 2021 over te laten aan NextStep coaching. NextStep coaching is een gemandateerd loopbaan- en gecertificeerd trainingscentrum met ongeveer 65 aangesloten freelance coaches, waarvan 25 als coach in de natuur. Behalve loopbaanbegleiding biedt Next Step Coaching ook workshops, trainingen, outplacement en coaching. Loopbaangeluk staat centraal in hun aanpak. Via een filmpje, blogs en gratis infosessies zal NextStep coaching dit najaar deze vorm van coaching extra promoten.

DE VOORDELEN VAN COACHEN IN DE NATUUR
Coachen in de Natuur is inspirerend en rustgevend. Fysieke beweging brengt mentale beweging door de boost aan zuurstof voor lichaam en geest. Doordat je met je lichaam beweegt, bewegen ook je gedachten. De natuurlijke omgeving zorgt voor ontspanning, rust en spontane focus. De natuur helpt je om los te komen uit je hoofd en om met heel je lichaam te denken en te voelen. Je ervaart de verbinding met jezelf, met de coach en met de natuur. Dankzij de rust en ontspanning ervaar je een spontane focus die bijzonder interessant is om coachingvraagstukken aan te pakken.
Een interessante bevinding is dat deelnemers aan natuurcoaching ook aangeven vaker de natuur in te gaan. Dat suggereert dat natuurcoaching leidt tot een verandering van het leefpatroon, waarbij men vaker de natuur opzoekt.

Gecoacht worden in de natuur maakte mij weer helder wat ik niet meer zag, liet mij ontdekken dat ik mag groeien, liet mij de angst voelen die mij tegenhield en bracht mijn kracht en mijn zachtheid terug. De coaching gaf mij de moed om in mijn authentieke kracht te mogen blijven staan. Bedankt.

Babs De Vilder

Meer informatie: