Over onverwachte wendingen en keuzes maken

Over onverwachte wendingen en keuzes maken

Maarten volgde 5 jaar geleden loopbaanbegeleiding en maakte toen de overstap van de privé IT sector naar het onderwijs. Daar heeft hij echt zijn ding gevonden. Door een geheel onverwacht intern conflict, is zijn huidige job echter tot een einde gekomen. Maarten kan in dat conflict zijn aandeel zien en heeft er geen verdere vragen over. Wat hij zich wel afvraagt, is welke richting hij nu zal uitgaan. Welke keuze moet hij maken?

WELKE KEUZE IS DE JUISTE KEUZE?

Maarten heeft immers vele opties: in het onderwijs blijven, of terug naar de privé? Als werknemer of als freelancer? En in welke materie ga ik mij specialiseren? De verschillende opties worden opgelijst, voor- en nadelen worden besproken. Ook zijn interessegebieden en zijn waarden worden aan de hand van zijn verhaal in kaart gebracht. Wanneer we kijken naar de impact van de verschillende keuzes op hemzelf en zijn omgeving, blijkt hoe belangrijk het evenwicht werk-privé is. Zijn kinderen, partner en zijn hobby nemen een belangrijke plaats in.

Ik voel echter dat Maarten nog ergens mee zit en als ik daarop doorvraag, komt het naar boven: “Eigenlijk heb ik mijn keuze al gemaakt, ik wil in het onderwijs blijven”, zegt hij. “Ik belde jou twee maand geleden en toen was alles nog onduidelijk, maar ik wilde de afspraak niet annuleren.”

“Een onverwachte wending, maar goed dit te weten! Wat zou je dan wel uit deze sessie willen halen? Of sluit je ze liever af?”, vraag ik.

“Ik twijfel nog of dit een goede keuze is of niet en waarop ik moet letten bij het kiezen”, geeft Maarten aan.

We besluiten dus het traject verder zetten, altijd een prettige vaststelling als je al halverwege bent!

TOEGEVOEGDE WAARDE: OOK BUITEN HET ONDERWIJS?

Maarten blijkt heel veel energie te halen uit lesgeven. Maar anderzijds kost het hem ook veel energie: zoveel voorbereiding! We zoomen in op wat hem energie geeft in het lesgeven: dat is toegevoegde waarde leveren aan anderen. Ik stel Maarten de vraag of dit dan noodzakelijk via het voor de klas staan moet, of dat het ook op een andere manier kan. “Inderdaad, ik kan dat ook halen uit het samenwerken in een team. Sfeer en collega’s zijn superbelangrijk. Dat mis ik toch in het onderwijs”, beaamt Maarten. Ook een verscheidenheid aan taken en dan telkens daarin duiken, is wat hij graag doet. Tenslotte heeft hij ook nood aan flexibiliteit naar tijdsbesteding toe: zelf zijn tijd kunnen bepalen vindt hij erg belangrijk.

De cocktail van deze ingrediënten garandeert zijn loopbaangeluk. Door er woorden aan te geven en een volgorde is voor hem al veel duidelijker welke richting bij hem past. Als hij nu met deze cocktail indachtig de opties overloopt, besluit hij dat hij zijn vooropgezette schema wel kan volgen en begin volgend jaar zal evalueren. 

Er blijft echter een ‘maar’ hangen. Het blijkt zijn schrik te zijn om zijn agenda weer te overladen. We bespreken hoe hij zijn tijdsbeheer kan verbeteren met tools op zijn maat. 

Een goede zaak dus dat Maarten toch de loopbaanbegeleiding heeft verdergezet, ook al had hij reeds een keuze gemaakt!

Hij haalt er volgende lessen uit:

Photo by Devin Avery on Unsplash
  • Ga dieper in op de details van wat je graag doet: vaak opent dit deuren naar andere mogelijkheden!
  • De tijd nemen om opties zorgvuldig te overlopen rendeert en had tot minder oppervlakkige beslissingen kunnen leiden.
  • Een pad moet je altijd bewandelen om het te leren kennen: door in het onderwijs te staan heeft hij geleerd hoe dat functioneert en in welke mate hij daarin past.
  • Inhoud is alvast voor hem ondergeschikt aan context en soort job. Net zoals velen dacht Maarten dat vooral de inhoud juist moest zitten.

TWIJFEL JIJ OOK AAN DE JUISTE KEUZE?

Contacteer een NextStep loopbaancoach uit jouw regio.
Maak een gratis afspraak