Onze missie en waarden

NextStep coaching Klavertje 4 voor extra portie loopbaangeluk

Bij NextStep coaching staat de loopbaan en het loopbaangeluk centraal.

Dat is goed voor de mens en evenzeer voor het team en de organisatie waar deze deel van uitmaakt.

We zijn een coachings– en trainingscentrum waar talent, authenticiteit en verbinding met jezelf en je omgeving als onontbeerlijk worden geacht voor een optimaal functioneren. Wij houden ervan om mensen, teams en organisaties in hun kracht te zetten.

Onze waarden zijn dan ook samen te vatten in het letterwoord POWER, dat we verbonden hebben met het klavertjevier:

  • Plek: voor ieders talent en beleving is er plek. Die plek vinden, krijgen en innemen is de uitdaging.
  • Open: als we open staan voor elkaars unieke insteek kan deze verrijkend werken. 1+1 = 3 of meer.
  • Wakker: in het hier en nu aanwezig en alert zijn.
  • Engagement: dit zorgt voor continuïteit en nodigt uit tot wederkerige zorgzaamheid.

Tot slot is er een steeltje aan elk klavertjevier. Daar staat of valt het mee. Dat steeltje is onze zorgzame aanpak die naast financiële Resultaten voor de organisatie op individueel en team niveau resulteert in een Reis die als zinvol wordt ervaren.

 

Om een klavertjevier te plukken moet je op stap gaan. Welke is jouw volgende stap?