Onze missie en waarden

NextStep coaching Klavertje 4 voor extra portie loopbaangeluk

Bij NextStep coaching staat de loopbaan en het loopbaangeluk centraal.

Dat is goed voor de mens en evenzeer voor het team en de organisatie waar deze deel van uitmaakt.

We zijn een coachings– en trainingscentrum waar talent, authenticiteit en verbinding met jezelf en je omgeving als onontbeerlijk worden geacht voor een optimaal functioneren. Wij houden ervan om mensen, teams en organisaties in hun kracht te zetten.

Onze waarden zijn dan ook samen te vatten in het letterwoord POWER, dat we verbonden hebben met het klavertjevier:

  • Plek: voor ieders talent en beleving is er plek. Die plek vinden, krijgen en innemen is de uitdaging.
  • Open: als we open staan voor elkaars unieke insteek kan deze verrijkend werken. 1+1 = 3 of meer.
  • Wakker: in het hier en nu aanwezig en alert zijn.
  • Enthousiasme: je plek innemen, openstaan voor de ander en wakker zijn voor wat je zelf te doen hebt, maakt je enthousiast voor je werk en je leven.

Tot slot is er een steeltje aan elk klavertjevier. Daar staat of valt het mee. Op bedrijfsniveau betekent dat dat we streven naar een dubbel Resultaat: meer plezier/engagement in werk gaat samen met een beter financieel resultaat. Op individueel vlak gaat het veeleer om de Reis die wordt afgelegd en die op zich zinvol is: al lerend door het leven stappen.

 

Om een klavertjevier te plukken moet je op stap gaan. Welke is jouw volgende stap?