Leiders uit de startblokken

Jaarprogramma voor beginnende leiders

Boost jouw leiderschap!

Het versterken en het ‘in zijn kracht zetten’ van medewerkers is de rode draad doorheen al onze opleidingen. Meer specifiek werkt dit programma versterkend voor jouw uitstraling als leidinggevende.

We boosten jouw leiderschap door middel van coaching en training. Gedurende de coachingsessies en trainingen besteden we aandacht aan 3 soorten van inzichten en vaardigheden: persoonlijke, relationele en systemische.

Het programma bestaat uit een groepstraject in 3 stappen, aangevuld met individuele coaching.

Een sterkere intrinsieke voldoening en meer energie in het uitoefenen van je job, zijn zowel voor jou als voor je bedrijf/organisatie een meerwaarde!

Het groepstraject

In dit 7-dagen programma wordt er naast de kennisoverdracht uitgebreid gewerkt rond concrete casussen. Het 7-dagen programma wordt best gespreid in de tijd zodat er tussentijds kan geoefend en geëxperimenteerd worden. In drie stappen wordt kennis overgedragen en ingeoefend om je te laten groeien in bekwaamheid van het uitoefenen van jouw functie:

 • Zelfsturend vermogen verhogen
  • Dag 1: Zelf sterker worden
  • Dag 2: Verruimen denkkaders
   en paradoxen overstijgen
  • Dag 3: Doelbewust en
   zelfbeslissend leven
 • Communicatievaardigheden aanscherpen
  • Dag 4: Verbindend communiceren
  • Dag 5: Omgaan met anders-zijn
  • Dag 6: Anderen leiden
 • Afstemmen op je context
  • Dag 7: Verhogen organisatiesensitiviteit + wrap up.

Individuele begeleiding

Als deel van het jaarprogramma biedt NextStep individuele coaching aan. De kracht van persoonlijke coaching is van onschatbare waarde. Het laat ons toe om discreet en diepgaand inzicht te verwerven in het eigen functioneren. Ook gevoelige thema’s kunnen dan een plaats krijgen. Onze aanpak is gericht is op het verhogen van de persoonlijke effectiviteit en het bereiken van professionele doelstellingen. We creëren een volkomen veilige omgeving zodat je kan toelaten om eens geconfronteerd te worden met je eigen automatismen. Vaak zijn het zaken waar je zelf aan voorbij gaat, maar die je effectief functioneren in de weg kunnen staan.

Binnen het kader van het leiderschap-jaarprogramma wordt er standaard 2x2u coaching aangeboden.  Dit laat toe om de weerstand tegen verandering in een veilig kader te benoemen en een versterkende individuele aanpak uit te werken. Deze 2x2u worden opgenomen na stap 1 en 2.

Beoogde doelstellingen

 • Jezelf beter leren kennen
 • Een ruimer inzicht en het doorbreken van vastgeroeste denkpatronen
 • Je eigen levensmissie en -visie helder krijgen en deze integreren met de waarden en normen van jouw organisatie/bedrijf
 • Effectief communiceren: actief luisteren en motiverend spreken
 • Communicatie afstemmen op de specifieke noden van de medemens om constructief met anders-zijn om te gaan
 • Beter inzicht in het potentieel en aspirties van medewerkers

Technieken

 • 12-stappen in (levens-)verhalen van Joseph Campbell
 • Storytelling
 • NLP basis assumpties
 • Visualisatie-oefeningen
 • Verbindend communiceren
 • DISC-typologie
 • Levend kernkwadrant
 • Situationeel leiderschap

Praktisch

Prijsopgave 7-dagen traject

In de prijsopgave voor kleine groepen (tot 10 personen) is inbegrepen:

 • De trainingsmanual voor elke deelnemer
 • Het didactisch lesmateriaal
 • De tussentijdse contacten met de trainees
 • Verplaatsingen naar de trainingslocatie
 • Voorbereiding/intake gesprekken met de verantwoordelijken

Neem gerust contact op voor een volledige prijsofferte op maat.

7-daags leiderschap traject nextstep coaching