Een loopbaanopstelling brengt inzicht

Een loopbaanopstelling brengt inzicht

Raf is eind twintiger en wil doorgroeien. Hij ervaart echter heel wat weerstand van zijn chef en heeft het gevoel als een gevaar gezien te worden. Mensen zien in hem wel talent maar het is alsof ze het hem ‘niet gunnen’. Zijn vraag is: hoe pak ik het aan? Ik besluit met Raf een loopbaanopstelling te doen.

We starten met een korte bevraging zodat we meer zicht krijgen op de betrokken partijen en andere elementen die cruciaal zijn: de CEO, zijn chef, het bedrijfsdoel en hijzelf. Elk zal vertegenwoordigd worden door een representant.

Ik nodig Raf uit om de representanten uit te kiezen en deze vervolgens op te stellen in de beschikbare ruimte. Hij doet dit door elke representant één voor één zijn plek in de ruimte te laten innemen. Ik vraag Raf gewoon zijn intuïtie te volgen en te voelen wanneer het klopt om het element te laten staan op de plek waar hij staat.

Hij begint met de representant voor de CEO een plaats te geven in de ruimte. Vervolgens neemt hij de representant voor zichzelf vast en geeft deze een plaats. Daarna volgen het bedrijfsdoel en de chef. We vragen Raf of hij zich bewust is in welke volgorde hij de representanten heeft opgesteld. ‘Nee, daar had hij niet over nagedacht’. Later zal bevestigd worden hoe belangrijk dit is. De opstelling ziet er als volgt uit:

  • de CEO kijkt naar het bedrijfsdoel. 
  • de chef kijkt naar Raf en 
  • Raf kijkt naar de CEO
loopbaanopstelling

Bij bevraging van de representanten blijkt dat de ‘chef’ zich heel ongedurig voelt bij deze situatie. “Dit klopt hier niet”, geeft de representant aan.

Raf vindt het echter logisch dat hij naar de CEO kijkt en de CEO houdt zijn bedrijfsdoel voor ogen. Dat is wat zich nu letterlijkt ‘toont’ voor de ogen van Raf.

We vragen Raf wat dit voor hem betekent. Hij is kort en duidelijk: “Heel veel, ik weet wat me te doen staat. Dit toont kristalhelder dat ik mijn chef voorbij loop en dat er daarom zoveel weerstand is. Zo werkt het dus niet! Ik zal moeten leren rekening houden met de positie van mijn chef. Bedankt om mij dit zo duidelijk te laten zien.”

Raf is opgetogen over het resultaat van de loopbaanopstelling. Hij zegt me nog dat hij het ook zijn zus zal aanraden, want het brengt ‘op geen tijd verheldering’.

Wil je ook eens op een snelle manier inzicht krijgen in een loopbaanvraagstuk? Dat kan!

In de workshop Loopbaanopstelling kan je zelf een vraag inbrengen en ook als representant voor anderen optreden.

Meer info vind je hier