Wat is een welzijnsbevraging?

Onlangs hebben we onze eerste welzijnsbevraging uitgevoerd bij een klant. Maar Wat is dat eigenlijk? Een welzijnsenquête is een momentopname van het welbevinden van de werknemers, en kan indicaties geven voor nodige preventieve maatregelen, acties en/of...