Hoe de 5 elementen samenvloeien in Innerlijk Leiderschap

Hoe de 5 elementen samenvloeien in Innerlijk Leiderschap

“Alles valt zo mooi in zijn plooi”, was een opmerking die ik kreeg tijdens de laatste workshop van de cyclus Innerlijk Leiderschap. Opzet geslaagd, denk ik dan. Maar met deze blog wil ik jullie niet informeren over hoe verrijkend de cursisten het vonden. Wel wil ik het proces duiden dat ikzelf doorlopen heb in de opbouw van de workshopreeks. Want -en dat is geen toeval- de weg die ik afgelegd heb, is een concrete toepassing van de 5 basiselementen waar de workshopreeks op steunt!

Vuur en drijfveer

Het triggerde mij al langer: in coaching bereik je fantastische doorbraken. Vaak komen mensen met topics aandraven waar ze al meerdere trainingen rond gevolgd hebben. Door de aanpak op maat komt er een geleidelijke en soms zelfs een abrupte kentering in het thema. “Hoe krijg je die diepgang ook in een workshop of training?”, vroeg ik me af. De vraag liet me niet meer los. Ik sprokkelde tot het een vuur kon worden. Dat is dan ook een voorbeeld van hoe vuur, het eerste element, werkt. Er is een verlangen dat mij drijft. Bij mij is dat ‘inzicht brengen en kentering laten gebeuren op een zo effectief mogelijke manier’.

Lucht en denken

Vanuit die drive werd er vorm gegeven aan de vijf workshops. Er werd informatie verzameld, geanalyseerd, geëxperimenteerd, geobserveerd en bijgeschaafd. Die hele reflectieoefening is een voorbeeld van hoe er in het element lucht gewerkt wordt, hoe het mentale wordt ingezet.

Water en verbinden

In de proefgroepjes zelf, vaak met de eigen coaches, kwam de interactie: het proeven van de inzichten samen met anderen. Zorgen dat ze mee zijn en luisteren naar feedback. Bij elke groep werd er ingespeeld op wat er leefde. De methodiek die ik hanteer, maakt gebruik van het unieke van elke groep, van de vraag die daar op dat moment wakker wordt. Dat is een voorbeeld van werken in het derde element ‘water’.

Aarde en realisatie

Ik diende daarvoor ook risico’s te nemen, berekende risico’s weliswaar. Het was een oefening in het element aarde: jezelf tonen, jezelf neerzetten en oefenen. De discipline hebben om de nieuwe inzichten te verwerken in het scenario, opnieuw en opnieuw. Uiteindelijk ben je er zoveel mee bezig dat het er allemaal spontaan uitziet. Precies zoals de Rolling Stones die over de bühne hossen alsof het kinderspel is. Wat je niet ziet, zijn de duizenden uren repetitie! Het is spontaan gebruik maken van al je kunde.

Metaal en kompas

Uiteindelijk komt het neer op een fijngevoelige manier aanwezig te zijn bij wat er gebeurt. Voelend in verbinding gaan. Bewustzijn van wat er allemaal meespeelt. Om dan te beslissen welke kant het best opgaat. Daarvoor gebruik je je innerlijk kompas. En dat is precies wat ik doe en leer in de vijfde workshop rond het element ‘metaal’.

Samen 5 elementen voor innerlijk leiderschap

En zo doorlopen we samen de vijf thema’s die verbonden zijn aan vijf elementen: vuur, lucht, water, aarde en metaal. Elk heeft een uniek palet aan betekenissen, ondersteunende strategieën en concrete tips. Ik kan er waarachtig trots op zijn. Dat de cyclus nu zo mooi samenvalt, is niet vanzelf gekomen. Deze cyclus is het werk van jaren. Ik heb aan de creatie ervan alvast veel plezier beleefd. ‘Enjoy the journey’ is een doorleefde leuze geworden waar ik anderen graag in meeneem.

Wil je deelnemen aan het Traject Innerlijk Leiderschap?

Bekijk de data en praktische info

We werken met kleine groepjes, dus snel inschrijven is de boodschap!